Uzun Dönemli Finansman

Uzun Dönemli Finansman


Şirketlerin uzun vadeli finansman yapısının belirlenmesi özetle aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:


Strateji ve Sermaye Yapısı: Karşılaştırmalı paydaş değeri nasıl arttırılabilir?


Seçeneklerin Belirlenmesi: Hangi finansman kaynakları (borç /öz kaynak /hibrid) mevcuttur? - Banka kredileri, Sermaye piyasaları, Proje finansmanı, Varlığa dayalı finansman, Yapılandırılmış finansman vb.


Karşılaştırmalı Değerlendirme - Borçlanma seviyeleri, koşulları ve maliyetleri açısından bağımsız ve objektif bir değerlendirme.


Finansman Süreci ve Şartları


Paydaş Yönetimi: Kredi veren ve hissedar desteğini sürdürebilmek için paydaş yönetimi.

Kurumsal Finansman Hizmetleri Tüm Başlıklar