Finansal Yeniden Yapılandırma

Finansal Yeniden Yapılandırma


İş hayatının sürekli değişen şartları nedeniyle şirketler zaman zaman finansal sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Arkan&Ergin Kurumsal Danışmanlık olarak bakış açımız sorunların sadece finansal değil aynı zamanda operasyonel köklerine inilerek çözüme kavuşturulacağıdır.

Finansal zorluk yaşayan şirketler, hissedarları ve diğer paydaşları veya müşterileri finansal zorluk yaşayan Bankalar için, karşılaşılan duruma en uygun yeniden yapılandırma ve iyileştirme opsiyonlarını sunuyoruz

İş Tanımı

Veri Analizi

Veri Analizi

Projenin ekonomik ve pazarlama potansiyellerinin detaylı incelenmesi.

Finansal Analiz

Finansal Analiz

Projenin faaliyetinin mali açıdan detaylı incelenmesi.

Fizibilite Çalışması

Fizibilite Çalışması

Projenin yapısı, sektör dinamikleri ve geleceğe dönük projeksiyonları göz önüne alınarak ekonomik fizibilite çalışması hazırlanması.

Raporlama

Raporlama

Fizibilite çalışması sonuçlarının "Fizibilite Raporu" halinde aktarılması.

Kurumsal Finansman Hizmetleri Tüm Başlıklar