Finansal Durum Tespit

Finansal Durum Tespit Hizmetleri: Şirket alış / satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edildiği detaylı inceleme analizidir.Finansal tabloların hazırlanış esasları ve farklı esaslara göre hazırlanan tabloların mutabakat çalışmaları (Yasal, yönetim, UFRS hesapları vb.) .

Satışlar, maliyet hesapları ve faaliyet giderlerini etkileyen temel unsurlar ve bunların Brüt Kar, FAVÖK ve Net Kar Marjı değişimleri üstüne etkileri.


Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması amacıyla, hedef şirketin sürdürülebilir karlılığını gösteren Esas Karlılık analizi.

Şirketin net işletme sermayesi gereksinimi, nakit dönüşüm süresi ve mevsimselliğinin incelendiği Operasyonel İşletme Sermayesi analizi.

Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması beklenen bilanço içi ve bilanço dışı borç ve borç benzeri bakiyelerin tespit edildiği Net Borçluluk analizi.


İçeriklerine göre yatırım harcamaları analizi (büyüme veya bakım-onarım amaçlı).

İlişkili şirket işlemleri ve bu işlemlerin potansiyel satış sonrası Esas Karlılık üstüne olan etkileri.


Kurumsal Finansman Hizmetleri Tüm Başlıklar