Vergi Danışmanlığı ve YMM

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 

Vergi Hizmetleri
• Vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri
• Transfer fiyatlandırması
• Vergi kanunlarındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirküler ve duyurular
• Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması 
• İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
• Şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri
• Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu 
• Sermaye Piyasası, Teşvik, Bankacılık, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Çalışma Mevzuatı ile ilgili danışmanlık

Gümrük Danışmanlığı Hizmetleri 
Gümrük ihtilafları, gümrük vergi ve cezaları, kaçakçılık kanunu, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, anti damping ve benzeri konularda danışmanlık.
KDV İadesi Hizmetleri
İadesi gereken Katma Değer Vergisi tutarlarının belirlenmesi, alt firma ve karşıt incelemeleri gerçekleştirilerek iade raporu düzenlenmesi.
Muhasebe Hizmetleri
Muhasebe defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulması ve Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri’nin düzenlenmesi. Ücret bordrolarının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Beyannameleri’nin hazırlanması. Muhasebe kayıtlarının revizyonu ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması.