Teşvik Hizmetleri

Devlet destekleri ve teşvikleri, devletin ekonomi planlaması doğrultusunda, desteklenmesi kamu yararına olan sektörlerin yatırım, ihracat, döviz kazandırıcı faaliyet, istihdama katkı yapmalarına olanak sağlamak için verilen doğrudan (nakit) ve/veya dolaylı (vergi ve harçlar) destekleri ifade etmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemizin makroekonomik alanda en önemli sorunları cari açık ve istihdamdır. Bu sorunların çözümü ise, yatırımları ve döviz kazandırıcı faaliyetleri artırmak ile mümkün olacaktır. Dünyaca etkili salgının da etkisiyle ekonomik verilerin kötüleştiği bu dönemde devlet desteklerinin artarak devam edeceği öngörülmektedir.


Teşvik Hizmetleri

 • Yatırım teşvik destekleri
 • İhracat destekleri (DİİB alımı, ihracata sağlanan doğrudan destekler, Eximbank finansman destekleri, yurtdışı mağaza, depo açma Destekleri, yurtdışı reklam Destekleri, markalaşma destekleri vb)
 • Ar-Ge destekleri
 • Devlet tarafından dönemsel olarak açıklanan proje bazlı teşvikler
 • Devlet desteklerini kullanmak suretiyle vergi planlaması yapılması
 • Teşvik sistemi hakkında eğitimler

Avantajlar

 • Yatırım maliyetini azaltmak,
 • İhracat desteklerinden yararlanarak ihraç edilecek ürün/ hizmet maliyetini düşürmek,
 • Finansman maliyetlerini azaltmak,
 • Yatırıma verilen destekler kapsamında özellikle verginin yatırım veya büyümede kullanılması,
 • Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak suretiyle, ürün geliştirme, maliyetlerde düşüş sağlamak,
 • Personel ücretlerinin kısmen Hazine tarafından karşılanması sonucunda maliyetlerde düşüş sağlamak,
 • Yurtdışında ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında önemli oranda sağlanan kira, reklam, sertifikasyon, e- ticaret katılım desteklerinden yararlanmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışında rekabetçi konumu güçlendirmek,
 • İşletmelerin kapasite artırımı, tesis modernizasyonu vb yatırımlarını finansal ve vergisel olarak kolaylaştırmak.
 • İşletmelerin kapasite artırımı, tesis modernizasyonu vb yatırımlarını finansal ve vergisel olarak kolaylaştırmak.

Turizm Teşvik Hizmetleri

 • Sektör özelinde due dilligence ve süreç denetimi yapılması
 • Fizibilite hazırlanması, yatırım finansman planlamasının yapılması
 • Turizm Bakanlığı’ndan alınacak turizm yatırım/işletme belgelerinin alımı
 • Turizm amaçlı tahsislere müracaat için gerekli dosyaların hazırlanması
 • Alınmış tahsislerde değişiklik, devir vb konularda danışmanlık yapmak
 • Otel işletmecisi ve yatırımcısı arasında düzenlenecek sözleşmeler hakkında danışmanlık

İletişim için: cuneyt.erturk@jpatr.com , yaprak.timur@jpatr.com