Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar. 

Bağımsız denetim
Uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapılması ve bunun sonucunda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve US GAAP raporlarının hazırlanması.
• Holding ve gruplar için konsolide mali tabloların hazırlanarak raporlanması
• Şirkete özel mali analizlerin yapılması
• Finansal durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması
• Müşteri talebine uygun özel amaçlı denetim ve raporlamalar
• Şirket iç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin denetimi
• Yabancı sermayeli şirketlerin ana ortaklığa yollayacakları aylık ve/veya yıllık raporlarının hazırlanması

Neden Bağımsız Denetim?
Küreselleşen dünyada fon hareketlerindeki artış, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablo sunum ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 
Uluslararası kabul edilmiş standartlara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar güvenilir kabul edilmektedir. 
Bağımsız Denetim yaptırmak şirketinizin itibarını artırırken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanmış finansal tablolar küreselleşen dünya ile aynı dilden konuşmanızı sağlayacaktır.