Income Tax Return Services

Hatırlanacağı üzere;

 

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla, ister tek işverenden isterse

birden çok işverenden alınmış olsun, belli bir tutarı aşan ücret gelirleri için beyanname verme

zorunluluğu getirilmiştir. Değişiklik öncesi, tek işverenden alınan ücretler tutara bakılmaksızın

beyana tabi değildi.

 

2020 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre, 2020 yılı ücret gelirleri toplamı

600.000,- TL'yi aşan mükellefler bu gelirlerini Mart/2021 ayı itibariyle verecekleri yıllık gelir vergisi

beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Ücret dışında elde edilen diğer gelirlerin (Kira geliri,

temettü geliri, Eurobond faizi, yurt dışı faiz vb. gelirler) vergi beyanına dahil edilmesi kendi

koşullarına ve beyan hadlerine bağlıdır.

 

Yapılan düzenlemenin esasen vergi yükünü arttırıcı etkisi bulunmamaktadır. Hatta yapılacak

beyan, bazı durumlarda mükellefin lehine vergi yükünü azaltabilmektedir. Bu kapsamda; şahıs

sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının

beyannamede indirim konusu yapılabilmesi nedeniyle iade edilecek vergi tutarı doğmaktadır.Ancak; beyannamede indirim konusu yapılacak giderlere ilişkin bazı koşullar ve sınırlamalar

olduğundan, beyannamelerin uzman kişilere hazırlatılmasında yarar bulunmaktadır.Öte yandan vergi beyanı konusunda CRS adı verilen “ülkeler arası bilgi değişimi uygulamasını”

da göz önünde bulundurmak gerekir. Zira vergi mevzuatına göre; Türkiye'de yerleşmiş olan kişiler

tam mükellef statüsünde olup, gerek Türkiye içinde ve gerekse yurt dışında elde ettikleri gelirlerin

(yurt dışı faiz, temettü, hisse senedi/tahvil satış kazancı gibi) tamamı üzerinden Türkiye'de

vergilendirilirler.

 

Arkan&Ergin YMM A.Ş. olarak; beyannamelerinizin doğru ve sağlıklı bir şekilde hazırlanması

ve doğabilecek iade verginin mümkün olan en kısa sürelerde Vergi Dairelerinden nakden tahsili

konusunda uzman kadrolarla size yardımcı olmak üzere hizmete hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz.

 

Konu hakkında aşağıdaki ilgili kişilerle mail veya telefon aracılığıyla temas kurmanız yeterlidir.

 

Saygılarımızla.

 

Arkan&Ergin YMM A.Ş

A.Cihat Kumuşoğlu

 

İlgili kişiler:

 

Serhat Serter       : serhat.serter@jpatr.com         Tel: 0 (212) 370 07 00

Nihat Yıldırım      : nihat.yildirim@jpatr.com          Tel: 0 (212) 370 07 00

Sibel Öztürk        : sibel.ozturk@jpatr.com            Tel: 0 (212) 370 07 00

Mustafa Tılmaç   mustafa.tilmac@jpatr.com       Tel: 0 (212) 370 07 00

 

Ücret Geliri ve Diğer Gelirler Vergi Rehberi 26 nov 2020

Ucret Gelirleri Vergi Rehberi.pdf

Download (98.01 KB)

GIB CRS Rehberi 6 jan 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı CRS Rehberi

Download (954.56 KB)


Mukimlik Kılavuzu 29 mar 2021

Mukimlik Kılavuzu.pdf

Download (155.49 KB)