Outsource Hizmetleri

Muhasebe ve Finansal Hizmetlerimiz
Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması,
Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması,
Mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması,
Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması,
Denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması,
Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
Geçici görevle personel istihdamı ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması,

Vergi Beyannameleri Hizmetlerimiz
Müşterilerimize, yıllık vergi takviminin hazırlanması,
Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanıp, tahakkuk ettirilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)
Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve tahakkuk ettirilmesine aracılık edilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)

SGK ve Bordro Hizmetlerimiz
Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması,
Bordro hesaplamalarının müşteri talebi doğrultusunda raporlanması,
Ücret bordrolarının müşteri talebi doğrultusunda kapalı zarfla iletilmesi,
İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması,
İşe giriş veya işten çıkış ile ilgili personelin ilgili resmi evraklarının hazırlanması,
Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması,
Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması,
 
Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz
Muhasebe programları desteği,
E-Fatura ve E-Defter desteği,
Özel Amaçlı Raporlama,

Tescil Hizmetlerimiz
Şirket Kuruluş İşlemleri (Ticaret Sicil),
Vergi Dairesi açılış işlemleri,
İş yeri SGK tescil ve E-Bildirge şifre işlemleri,
Genel Kurul İşlemleri,
Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri,
Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri,
TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri,

  Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik