Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.

Bağımsız denetim
Uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapılması ve bunun sonucunda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Seri: XI No: 29, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve US GAAP raporlarının hazırlanması.


• Holding ve gruplar için konsolide mali tabloların hazırlanarak raporlanması


• Şirkete özel mali analizlerin yapılması


• Finansal durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması


• Müşteri talebine uygun özel amaçlı denetim ve raporlamalar
 
• Şirket iç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin denetimi


• Yabancı sermayeli şirketlerin ana ortaklığa yollayacakları aylık ve/veya yıllık raporlarının hazırlanması
Neden Bağımsız Denetim


Küreselleşen dünyada fon hareketlerindeki artış, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablo sunum ihtiyacını beraberinde getirmiştir.


Uluslararası kabul edilmiş standartlara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar güvenilir kabul edilmektedir.


Bağımsız Denetim yaptırmak şirketinizin itibarını artırırken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanmış  finansal tablolar küreselleşen dünya ile aynı dilden konuşmanızı sağlayacaktır.

 
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik