Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Vergi Hizmetleri

• Vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri

• Transfer fiyatlandırması

• Vergi kanunlarındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirküler ve duyurular

• Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması

• İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri

• Şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 
• Sermaye Piyasası, Teşvik, Bankacılık, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Çalışma Mevzuatı ile ilgili danışmanlık

Gümrük Danışmanlığı Hizmetleri

Gümrük ihtilafları, gümrük vergi ve cezaları, kaçakçılık kanunu, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, anti damping ve benzeri konularda danışmanlık.

KDV İadesi Hizmetleri

İadesi gereken Katma Değer Vergisi tutarlarının belirlenmesi, alt firma ve karşıt incelemeleri gerçekleştirilerek iade raporu düzenlenmesi.

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulması ve Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri’nin düzenlenmesi. Ücret bordrolarının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Beyannameleri’nin hazırlanması. Muhasebe kayıtlarının revizyonu ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması. 

Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik