Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Vergi Hizmetleri

• Vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri

• Transfer fiyatlandırması

• Vergi kanunlarındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirküler ve duyurular

• Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması

• İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri

• Şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 
• Sermaye Piyasası, Teşvik, Bankacılık, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Çalışma Mevzuatı ile ilgili danışmanlık

Gümrük Danışmanlığı Hizmetleri

Gümrük ihtilafları, gümrük vergi ve cezaları, kaçakçılık kanunu, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, anti damping ve benzeri konularda danışmanlık.

KDV İadesi Hizmetleri

İadesi gereken Katma Değer Vergisi tutarlarının belirlenmesi, alt firma ve karşıt incelemeleri gerçekleştirilerek iade raporu düzenlenmesi.

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulması ve Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri’nin düzenlenmesi. Ücret bordrolarının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Beyannameleri’nin hazırlanması. Muhasebe kayıtlarının revizyonu ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması. 

Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik