Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Tarkan Şentürk
1999 yılında Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe – Finans Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
 
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik, AK Denetim ve PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde çalıştı. Yabancı ve yerli sermayeli her biri sektöründe lider kuruluşlara tam tasdik, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetlerinde bulundu.
 
2009 yılında Arkan & Ergin ailesine Vergi Müdürü olarak katıldı. 2015 yılında sınavlarda başarılı olarak Yeminli Mali Müşavirlik unvanı almaya hak kazandı. 2016 yılından itibaren Ortak sıfatıyla Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik