Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Tarkan Şentürk
1999 yılında Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe – Finans Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
 
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik, AK Denetim ve PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde çalıştı. Yabancı ve yerli sermayeli her biri sektöründe lider kuruluşlara tam tasdik, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetlerinde bulundu.
 
2009 yılında Arkan & Ergin ailesine Vergi Müdürü olarak katıldı. 2015 yılında sınavlarda başarılı olarak Yeminli Mali Müşavirlik unvanı almaya hak kazandı. 2016 yılından itibaren Ortak sıfatıyla Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/55
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Duyuru No 2017/54
481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/53
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik