Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Tarkan Şentürk
1999 yılında Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe – Finans Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
 
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik, AK Denetim ve PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde çalıştı. Yabancı ve yerli sermayeli her biri sektöründe lider kuruluşlara tam tasdik, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetlerinde bulundu.
 
2009 yılında Arkan & Ergin ailesine Vergi Müdürü olarak katıldı. 2015 yılında sınavlarda başarılı olarak Yeminli Mali Müşavirlik unvanı almaya hak kazandı. 2016 yılından itibaren Ortak sıfatıyla Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik