Türkiye'de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Okan Coşgun
2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Giriş sınavında başarı göstererek 03.04.2009 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Muavinliğine başladı. 15.01.2015 tarihinde görevinden ayrılarak Arkan & Ergin'e Ortak, Vergi Direktörü olarak katıldı. Vergi mevzuatına ilişkin çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Okan Coşgun, Hesap Uzmanları Derneği Yayınlarına ait “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014”, “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2015”, “Vergi Dünyasında 500 Soru Cevap (3.Baskı)” ve “Vergi İhtilaflarında Örnek Danıştay Kararları” adlı kitapların hazırlanmasında yazar komisyonunda görev almıştır.  Sınavlarda başarı göstererek Yeminli Mali Müşavirlik belgesi almaya hak kazanmıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik