Türkiye'de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Okan Coşgun
2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Giriş sınavında başarı göstererek 03.04.2009 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Muavinliğine başladı. 15.01.2015 tarihinde görevinden ayrılarak Arkan & Ergin'e Ortak, Vergi Direktörü olarak katıldı. Vergi mevzuatına ilişkin çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Okan Coşgun, Hesap Uzmanları Derneği Yayınlarına ait “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014”, “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2015”, “Vergi Dünyasında 500 Soru Cevap (3.Baskı)” ve “Vergi İhtilaflarında Örnek Danıştay Kararları” adlı kitapların hazırlanmasında yazar komisyonunda görev almıştır.  Sınavlarda başarı göstererek Yeminli Mali Müşavirlik belgesi almaya hak kazanmıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik