Türkiye'de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Ahmet Temizyürek
1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Muavinliği’ne başladı. Yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1999’da Hesap Uzmanlığı’na atandı. 2006’da ise Baş Hesap Uzmanı oldu. 2006 -2008 yıllarında ABD’de Finansal Ekonomi ve Elektronik Ticaret, Sistemler ve Teknolojiler alanlarında yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılı sonunda Hesap Uzmanlığı görevinden ayrılarak Arkan & Ergin'e Ortak olarak katıldı. Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/31
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı

Duyuru No 2017/30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Duyuru No 2017/29
31/3/2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim" (Ek-8)'in Gönderilme Süresi 2/5/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik