Birikimlerimiz hedeflerinize doğru ilerlerken en büyük yardımcınız olacaktır.
Serhat Serter
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Vergi Dairesinde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamlamasını takiben 1973 yılında Akbank T.A.Ş.’de müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu unvanda son basamak olan birinci sınıf müfettişliğe terfi etmiş ve kariyerindeki bu süreçte 11 yıl müfettiş olarak çalışmıştır. Akbank T.A.Ş.’de devam eden meslek yaşantısında müfettişliği takiben 1984 yılında Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı unvanıyla sabit göreve geçmiştir. Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 6 yılı müdür yardımcılığı, 16 yılı Genel Muhasebe Müdürü olmak üzere 22 yıl çalışmıştır. Böylece toplam olarak Akbank T.A.Ş.’de 33 yıl görev yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik