Birikimlerimiz hedeflerinize doğru ilerlerken en büyük yardımcınız olacaktır.
Serhat Serter
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Vergi Dairesinde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamlamasını takiben 1973 yılında Akbank T.A.Ş.’de müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu unvanda son basamak olan birinci sınıf müfettişliğe terfi etmiş ve kariyerindeki bu süreçte 11 yıl müfettiş olarak çalışmıştır. Akbank T.A.Ş.’de devam eden meslek yaşantısında müfettişliği takiben 1984 yılında Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı unvanıyla sabit göreve geçmiştir. Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 6 yılı müdür yardımcılığı, 16 yılı Genel Muhasebe Müdürü olmak üzere 22 yıl çalışmıştır. Böylece toplam olarak Akbank T.A.Ş.’de 33 yıl görev yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik