Birikimlerimiz hedeflerinize doğru ilerlerken en büyük yardımcınız olacaktır.
Serhat Serter
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Vergi Dairesinde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamlamasını takiben 1973 yılında Akbank T.A.Ş.’de müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu unvanda son basamak olan birinci sınıf müfettişliğe terfi etmiş ve kariyerindeki bu süreçte 11 yıl müfettiş olarak çalışmıştır. Akbank T.A.Ş.’de devam eden meslek yaşantısında müfettişliği takiben 1984 yılında Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı unvanıyla sabit göreve geçmiştir. Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 6 yılı müdür yardımcılığı, 16 yılı Genel Muhasebe Müdürü olmak üzere 22 yıl çalışmıştır. Böylece toplam olarak Akbank T.A.Ş.’de 33 yıl görev yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/55
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Duyuru No 2017/54
481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/53
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik