Birikimlerimiz hedeflerinize doğru ilerlerken en büyük yardımcınız olacaktır.
Serhat Serter
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre İstanbul Defterdarlığı Kadıköy Vergi Dairesinde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini tamamlamasını takiben 1973 yılında Akbank T.A.Ş.’de müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu unvanda son basamak olan birinci sınıf müfettişliğe terfi etmiş ve kariyerindeki bu süreçte 11 yıl müfettiş olarak çalışmıştır. Akbank T.A.Ş.’de devam eden meslek yaşantısında müfettişliği takiben 1984 yılında Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı unvanıyla sabit göreve geçmiştir. Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 6 yılı müdür yardımcılığı, 16 yılı Genel Muhasebe Müdürü olmak üzere 22 yıl çalışmıştır. Böylece toplam olarak Akbank T.A.Ş.’de 33 yıl görev yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/31
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı

Duyuru No 2017/30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Duyuru No 2017/29
31/3/2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim" (Ek-8)'in Gönderilme Süresi 2/5/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik