Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Murat Ece
Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Romanya’da denetim yapma yetki belgelerine sahip olan Murat Ece, kariyerine 1977 yılında Arthur Andersen’da başlamıştır. Andersen’daki görevini Türkiye ve Balkanlar Denetimden Sorumlu Ortak olarak tamamlamıştır. Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast’da geçirmiş olup yurt içi ve dışında çeşitli projelere imza atmış, ABD, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki birçok eğitime eğitmen olarak katılmıştır. Bağımsız denetim, satınalma, şirket değerlendirmeleri ve enflasyon muhasebesi alanlarında büyük deneyim sahibidir.
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik