Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Murat Ece
Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Romanya’da denetim yapma yetki belgelerine sahip olan Murat Ece, kariyerine 1977 yılında Arthur Andersen’da başlamıştır. Andersen’daki görevini Türkiye ve Balkanlar Denetimden Sorumlu Ortak olarak tamamlamıştır. Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast’da geçirmiş olup yurt içi ve dışında çeşitli projelere imza atmış, ABD, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki birçok eğitime eğitmen olarak katılmıştır. Bağımsız denetim, satınalma, şirket değerlendirmeleri ve enflasyon muhasebesi alanlarında büyük deneyim sahibidir.
Haberler

Duyuru No 2017/55
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Duyuru No 2017/54
481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/53
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik