Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Murat Ece
Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Romanya’da denetim yapma yetki belgelerine sahip olan Murat Ece, kariyerine 1977 yılında Arthur Andersen’da başlamıştır. Andersen’daki görevini Türkiye ve Balkanlar Denetimden Sorumlu Ortak olarak tamamlamıştır. Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast’da geçirmiş olup yurt içi ve dışında çeşitli projelere imza atmış, ABD, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’daki birçok eğitime eğitmen olarak katılmıştır. Bağımsız denetim, satınalma, şirket değerlendirmeleri ve enflasyon muhasebesi alanlarında büyük deneyim sahibidir.
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik