Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Eray Yanbol
1994 yılında Galatasaray Lisesi’ni ve 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından dil eğitimi için 1 yıl süreyle İngiltere’de bulundu. 2000 yılında Arkan & Ergin’e katıldı. Arkan & Ergin bünyesinde çeşitli sektörlerden birçok firmanın UFRS ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetimlerinin her kademesinde görev aldı. 2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı kazandı. Arkan & Ergin Bağımsız Denetim Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/31
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı

Duyuru No 2017/30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Duyuru No 2017/29
31/3/2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim" (Ek-8)'in Gönderilme Süresi 2/5/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik