Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Eray Yanbol
1994 yılında Galatasaray Lisesi’ni ve 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından dil eğitimi için 1 yıl süreyle İngiltere’de bulundu. 2000 yılında Arkan & Ergin’e katıldı. Arkan & Ergin bünyesinde çeşitli sektörlerden birçok firmanın UFRS ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetimlerinin her kademesinde görev aldı. 2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı kazandı. Arkan & Ergin Bağımsız Denetim Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik