Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.
Eray Yanbol
1994 yılında Galatasaray Lisesi’ni ve 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından dil eğitimi için 1 yıl süreyle İngiltere’de bulundu. 2000 yılında Arkan & Ergin’e katıldı. Arkan & Ergin bünyesinde çeşitli sektörlerden birçok firmanın UFRS ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetimlerinin her kademesinde görev aldı. 2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı kazandı. Arkan & Ergin Bağımsız Denetim Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik