Kurumsal Finansman, uzman ekibi, yıllara dayalı tecrübesi ve geniş uluslararası ağıyla müşterilerine değer yaratan çözümler sunuyor.
Akın Rota
Akın Rota, 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 1982 yılında, Stanford University, Kaliforniya’dan yüksek lisans derecesi aldı.

Citibank’da Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü olarak başlayan altı yıllık bankacılık sektörü deneyimine, daha sonra Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü’nün kuruluşundan sorumlu Impexbank Başkan Yardımcısı ve son olarak Yatırım Bankacılığı Bölümü’nden sorumlu Finansbank Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Bu zaman zarfında, Türkiye’nin o güne kadarki en büyük özel sektör halka arzında en büyük hisse satışını gerçekleştirmesinin yanı sıra çeşitli özelleştirme ve yeniden yapılandırma projelerini yürüttü.

1992 yılında, bir Fransız şirketin de ortak olduğu, endüstriyel mineral sektöründe uzmanlaşmış bir Ortak Girişim’e hissedar ve Genel Müdürü olarak katıldı. 2002 yılında, endüstriyel çamaşır makineleri üretiminde faaliyet göstermek üzere diğer başka ortaklarla birlikte kendi şirketini kurdu. Arkan & Ergin JPA International’a katılmadan önce ise, önemli bir çelik üreticisi olan Özkan Demir Çelik’de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik