Etkili olarak tasarlanmış ve uzmanca kullanılan BT altyapısı, ayakta kalmak ve rekabet etmek isteyen işletmeler için hayati bir unsurdur.
Ömer Çeliker
1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu. 1977–1978 yıllarında TCMB’de çalıştı. Askerlik hizmetini MSB Bilgi İşlem Merkezi'nde tamamladı. 1980 yılında başladığı Pirelli’de Bilgi Sistemleri'ni kurdu, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Teknik İcra Komitesi üyeliği yaptı. 1984 yılında STEP AŞ’yi kurdu. Bilgisayar Destekli Yazılım Geliştirme, Yazılım Geliştirme Metodolojisi, Uyarlama Metodolojisi, Proje Yönetimi, İş Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma konularında uzmanlaştı. 2006 yılının başında Arkan&Ergin’e katıldı. ITIL eğitimini tamamladı, CobiT sertifikası aldı. Müşterilere İş Süreçleri Yeniden Yapılandırma ve Bilgi Teknolojileri konularında danışmanlık yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik