Etkili olarak tasarlanmış ve uzmanca kullanılan BT altyapısı, ayakta kalmak ve rekabet etmek isteyen işletmeler için hayati bir unsurdur.
Ömer Çeliker
1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu. 1977–1978 yıllarında TCMB’de çalıştı. Askerlik hizmetini MSB Bilgi İşlem Merkezi'nde tamamladı. 1980 yılında başladığı Pirelli’de Bilgi Sistemleri'ni kurdu, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Teknik İcra Komitesi üyeliği yaptı. 1984 yılında STEP AŞ’yi kurdu. Bilgisayar Destekli Yazılım Geliştirme, Yazılım Geliştirme Metodolojisi, Uyarlama Metodolojisi, Proje Yönetimi, İş Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma konularında uzmanlaştı. 2006 yılının başında Arkan&Ergin’e katıldı. ITIL eğitimini tamamladı, CobiT sertifikası aldı. Müşterilere İş Süreçleri Yeniden Yapılandırma ve Bilgi Teknolojileri konularında danışmanlık yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/55
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Duyuru No 2017/54
481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/53
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik