Etkili olarak tasarlanmış ve uzmanca kullanılan BT altyapısı, ayakta kalmak ve rekabet etmek isteyen işletmeler için hayati bir unsurdur.
Ömer Çeliker
1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu. 1977–1978 yıllarında TCMB’de çalıştı. Askerlik hizmetini MSB Bilgi İşlem Merkezi'nde tamamladı. 1980 yılında başladığı Pirelli’de Bilgi Sistemleri'ni kurdu, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Teknik İcra Komitesi üyeliği yaptı. 1984 yılında STEP AŞ’yi kurdu. Bilgisayar Destekli Yazılım Geliştirme, Yazılım Geliştirme Metodolojisi, Uyarlama Metodolojisi, Proje Yönetimi, İş Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma konularında uzmanlaştı. 2006 yılının başında Arkan&Ergin’e katıldı. ITIL eğitimini tamamladı, CobiT sertifikası aldı. Müşterilere İş Süreçleri Yeniden Yapılandırma ve Bilgi Teknolojileri konularında danışmanlık yapmaktadır.
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik