Deneyim ve uzmanlaşma yıllarca süren disiplinlerarası çalışmanın değerli bir sonucudur. Sunduğumuz tüm hizmetlerde, bunu somut olarak hissedeceksiniz.

Refik Arkan
Galatasaray ve Atatürk Erkek Lisesi’nde gördüğü öğrenimden sonra, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirerek 1977’de Hesap Uzmanı oldu. 1980-1984 yılları arasında İstanbul Defterdarlığı’nda Bakan adına detaşe olarak görev yaptı. Katma Değer Vergisi Yasası’nın çıkarılmasında önemli katkıları oldu. Daha sonra özel bir şirketler grubunun Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Arkan & Ergin’in kurucularından olan Refik Arkan, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşunda da görev aldı. 1990’dan bu yana, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik